2017. december 31., vasárnap

2018

Egészségben, erőben, boldogságban  teli Új Évet kívánok minden betérőnek. 

https://youtu.be/8HS4BeerCoM

2017. december 24., vasárnap

Karácsony 2017

Közösen készítettünk egy hajócsipke csoportban hópelyheket, ezekkel készültünk az idei Karácsonyra. Ezekről készült videóval kívánok minden látogatómnak Áldott szép Karácsonyt!

https://www.youtube.com/watch?v=UHbWHMl1Swg&feature=youtu.be

Karácsonyi szeretethimnusz

(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
Ismeretlen szerző

Advent 4. vasárnap


A Szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, talán ma megbocsát.


2017. december 17., vasárnap

Advent 3. vasárnapja


Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozása. Pontosabban úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban  vágyakozik az után, amit magához ölel és újszülöttként a karjai között tart.

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

2017. december 16., szombat

Rózsafüzér
Rózsafüzér, gyöngyszemedben
hitét hordja minden ember, 
benned él a sorspergetés, 
hit, aratás, áldott vetés.

. . . . . . . . . . . . . .
/ismeretlen szerző/

Minden egyes gyöngyszem elkészítése egy ima azért a családért, akinek készült.

2017. december 10., vasárnap

Advent második vasárnapja


   Advent második vasárnapja

 Hogyan várakozzunk?


 1. összekötni és ne szétszakítani akarjunk.


2. menteni és ne elveszíteni akarjunk.


"Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

 Szenvedésre lettünk mi.


 Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:

Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába."

Babits Mihály

2017. december 3., vasárnap

Advent

Meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún. Szent időszakot kezdünk, a várakozás, az ünnepre készülés időszakát.

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak Hiú szemeim. 
Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.ADVENTI GYERTYÁK TÖRTÉNETE 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy 
tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első - ÉN VAGYOK A BÉKE!
De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni...Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta - ÉN VAGYOK A HIT!
Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem...
 A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya - ÉN A SZERETET VAGYOK!
Nincs már erőm tovább égni.Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám...Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké...!Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.

ÉN VAGYOK A REMÉNY!

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.

Soha ki ne aludjon bennünk a REMÉNY!